Jak pracujemy?

Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (TSR)

Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach jest to podejście przeważnie pracy krótkoterminowej, w której terapeuta pracuje na Twoich zasobach i mocnych stronach. Jak nazwa wskazuje, w centrum jest znalezienie najbardziej optymalnego rozwiązania trudności, a nie skupianie się na problemie, czy jego przyczynie. To Ty jesteś ekspertem od swojego życia i Ty wiesz, co i jak można zmienić. Terapeuta pomaga Ci ustalić potrzeby, cele i odpowiednimi pytaniami znaleźć sposób, aby do nich dotrzeć.

Założenia TSR: Jeśli coś działa, rób tego więcej. Jeśli coś nie działa, rób coś innego. Jeśli coś się nie zepsuło, nie naprawiaj. Nie komplikuj. Życie jest naprawdę proste.

Terapia Akceptacji i Zaangażowania (Acceptance Commitment Therapy)

Terapia Akceptacji i Zaangażowania (ACT) jest odmianą terapii poznawczo-behawioralnej, w której poza technikami radzenia sobie z trudnymi myślami i emocjami (element poznawczy), zmianą zachowania (element behawioralny), obecne są elementy pracy z uważnością (mindfulness) a także z klaryfikacją wartości, które nadają życiu sens i są niezbędnym paliwem do zmiany. Model ten zakłada, że codzienne funkcjonowanie każdego z nas w pewnych aspektach wiąże się z cierpieniem, jednakże dzięki ćwiczeniu elastyczności psychologicznej, możemy mimo wszystko prowadzić świadome i spełnione życie.

Terapia ACT ma ugruntowane podstawy naukowe i wysoką potwierdzoną badaniami skuteczność poprawy jakości życia w różnych obszarach, przy wielu problemach oraz zaburzeniach. Pomaga traktować pojawiające się trudności życiowe z otwartością i życzliwością dla samego siebie, co możliwe jest dzięki relacji z terapeutą.

Trening elastyczności psychologicznej pozwala porzucić walkę z tym, co jest poza naszą kontrolą i angażować się w ważne dla nas działania. Ważnym elementem jest rozwijanie potrzebnych klientowi umiejętności np. rozwiązywania problemów, budowania nawyków, kojenia się, dobrej komunikacji, relaksacji czy empatii. W terapii ACT ważna jest aktywna rola klienta i zaangażowanie podczas sesji i między sesjami, oczywiście takie, jakie jest możliwe na danym etapie.

Zdecydowanie nie jest to tylko terapia “gadana” i jej ważną częścią są doświadczenia, ćwiczenia, praca z metaforami, kartami, obrazem czy muzyką. Wszystko to służy uelastycznieniu nawykowych reakcji i poszerzanie widzenia i rozumienia swoje sytuacji. Terapeuta może udostępniać klientowi nagrania, materiały psychoedukacyjne czy karty do uzupełnienia. Opierając się na celach i wartościach odbywamy poszerzającą świadomość podróż w stronę życia, w którym jest więcej witalności i sensu.

Psychoterapia Gestalt

Podstawą pracy w humanistycznym, egzystencjalnym nurcie Gestalt jest relacja terapeuty z klientem, który jest traktowany podmiotowo, jako człowiek, ze swoją unikalną historią, sposobem doświadczania. W toku terapii istotne są nie tylko wnoszone treści lecz także proces i relacja między dwojgiem ludzi. Kluczowym założeniem psychoterapii Gestalt jest to, że człowiek ma w sobie potencjał rozwojowy i możliwości by wieść w swoim środowisku satysfakcjonujące życie. Stąd też ważnym dążeniem jest poszerzanie samoświadomości (dotyczącej własnych myśli, uczuć, potrzeb) oraz rozwijanie umiejętności brania odpowiedzialności za własne życie.  W zasadzie nie ma jednej formy terapii Gestalt. Jest jej tyle ile jest Gestaltystów, bo każdy człowiek wraz z całym swoim bogactwem nadaje jej „swój kształt”. W trakcie terapii możesz spotkać się z propozycjami różnych ćwiczeń, doświadczeń, zadań czy obserwacji. Może też być angażowane Twoje ciało poprzez zaproszenie do ruchu, a terapeuta będzie zachęcał do refleksji jak się z tym czujesz.

Terapia integratywna

Psychoterapia w nurcie integratywnym ujmuje człowieka jako integralną całość funkcjonującą na wielu poziomach:  emocjonalnym, biologicznym, behawioralnym, poznawczym, interpersonalnym, egzystencjalnym i systemowym. Terapeuta pracujący integratywnie, rozpatruje zgłaszane trudności wielopoziomowo, zaś metody pracy w każdym przypadku dobierane są indywidualnie we współpracy z pacjentem.  Specjaliści szkolący się w terapii integratywnej przechodzą kilkuletnie szkolenie z zakresu różnych szkół psychoterapii tj. podejścia psychodynamicznego,  terapii poznawczo – behawioralnej, Terapii Schematu, podejścia humanistycznego (Gestalt) i terapii systemowej. Taka różnorodność umożliwia skuteczną pracę z szerokim spektrum trudności zgłaszanych w gabinecie.